Aanmeldingsformulier

Theater-lab.

 

Gegevens cursist

Geslacht: ……………………………………………………………………………………………………….

Voornaam:  ……………………………………………………………………………………………………

Achternaam: ………………………………………………………………………………………………….

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………

Postcode+woonplaats : ……………………………………………………………………………………

 

Meldt zich aan voor de cursus:

  toneel 7 – 8 jaar

  toneel 9 – 12 jaar

  toneel 13 – 18 jaar

 

Gegevens ouders / verzorgers indien cursist minderjarig is

Naam: …………………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………….

Mobiel: …………………………………………………………………………………………………………

e-mailadres: ………………………………………………………………………………………………….

 

U gaat akkoord met de alg. voorwaarden:

 

Handtekening cursist of  ouders / verzorgers

 

U kunt dit formulier retourneren naar

Fief / Theater-lab.

Vechtstraat 55  9725 CT Groningen