Basis onderwijs

Theater-lab. in de klas

2015-02-27_12.03.54 - Edited

Een theaterworkshop waarbij n.a.v. een (actueel) thema de Theater-lab. docent met de kinderen aan de slag gaat. Door diverse spel opdrachten zal het thema worden behandeld. De school kan het thema aangeven en of ze de workshop als introductie of bijvoorbeeld als afsluiting van het thema willen.

Doelgroep: groep 1 t/m 8

Duur: groep 1 t/m 3  45 tot 60 minuten en groep 4 t/m 8 60 tot 90 minuten

De Speeltuin

De speeltuin is een lessenreeks van minimaal 3 lessen waar op een laagdrempelige manier d.m.v toneel spel de fantasie en samenspel van kinderen zal worden gestimuleerd. Daarnaast worden de kinderen uitgedaagd te spelen met taal.

Doelgroep : groep 2 / 3

Duur: 3x 45 minuten = 2.15 uur

 

fotogr2podiumschoolDe Toneelschuur

De toneelschuur omvat een lessenreeks waar kinderen o.l.v de theaterdocent hun eigen toneel scene`s maken. Voor alle groepen geldt dat het spelplezier en de creativiteit voorop staat.

Voor groep 4 /5 ligt de nadruk op vooral samenwerken: in subgroepjes toneel scene`s bedenken en d.m.v. improvisatie de bedachte scene`s uitspelen.   

Bij groep 6 staat centraal het vormgeven van een idee en de daaruit vloeiende toneel scene`s uitproberen en reproduceren.

Kinderen uit groep 7 / 8 worden uitgedaagd en begeleidt door de theaterdocent om samen personages vorm te geven en korte teksten te schrijven. Tijdens de laatste fase is de theaterdocent de regisseur en de kinderen de acteurs en gaan ze de verschillende toneel scene`s uitspelen.

Doelgroep: groep 4 t/m 8 

Duur: minimaal 3 lessen per groep van 60 minuten

                                                                                  Theater-lab. dag  

De hele dag staat de school in het teken van theater.  gr3foto3podiumscoolDe groepen gaan o.l.v. de Theater-lab. docent een korte theatervoorstelling maken. Docenten en ouders / verzorgers kunnen aan het eind van de middag genieten van het eindresultaat. Een dag waar het plezier van de kinderen tijdens het werkproces voorop staat, ze met elkaar een positieve ervaring opdoen en alle kinderen de ruimte krijgen zichzelf te laten zien.

Doelgroep: midden en bovenbouw en een aangepast programma is mogelijk voor de onderbouw

Duur: ochtend tot 2.30 uur en middag tot 2 uur

 

 

 Vallen en opstaan 

Een ochtend en /of middag werken de kinderen met het thema vallen en opstaan. De theater-lab. docent zal d.m.v. toneel en bewegings werkvormen het thema benaderen. In het laatste gedeelte van de workshop gaan de kinderen in subgroepjes werken aan een korte bewegingstheater scene. De workshop wordt afgesloten met het presenteren voor hun groepsgenoten en/ of docenten en ouders / verzorgers.

Doelgroep: midden en bovenbouw en een aangepast programma is mogelijk voor de onderbouw

Duur: ochtend tot 2.30 uur / middag tot 2 uur

 

`Don`t think just play `

De kinderen maken samen o.l.v. de theater-lab. docent van de workshop 1 grote improvisatie show. Op een paar afspraken na, gericht op respect voor elkaar en jezelf, zal het motto van het begin tot het einde van de workshop zijn niet denken maar doen.

Doelgroep: groep 7 / 8

Duur: 60 minuten per groep

 

“Hier ben ik”  SAMSUNGSAMSUNG


Een toneelworkshop waar de kinderen verschillende scene`s gaan bedenken, oefenen en presenteren o.l.v. de theater-lab. docent. 
Het uitgangspunt voor de verschillende scene`s is `IK`, het presenteren kan voor alleen de eigen groep of voor docenten en ouders / verzorgers.

                                                Doelgroep: groep  5 t/m 8

                                                 Duur :  minimaal 2.30 uur  cropped-2014-12-10-11.29.53.jpg