educatie

Doel unnamed

Theater-lab. wil kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier laten kennismaken met kunst en cultuur in de vorm van theater waarbij plezier in een groep voorop staat en waar alle ruimte is voor het kind zijn grenzen te verleggen en creativiteit te prikkelen. 

Het Theater-lab. organiseert voor en op scholen workshops. Er wordt op maat een theaterpakket samengesteld waarbij de vraag van de school centraal staat en aangesloten wordt op gestelde onderwijsdoelen.

Theater-lab. werkt met professionele gekwalificeerde docenten.

Kosten We rekenen 50 euro per uur. 

 

Organisatie Theater-lab. valt onder de bedrijfsnaam  Fief kvknr. 52342093.  Voor vragen over de inhoud van de workshops / projecten als administratieve zaken kunt u terecht bij Vivian Veenstra tel. 06 46 37 51 90  vivianveenstra@gmail.com